Nếu quên mật khẩu Apple ID hoặc muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể làm theo những bước sau để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Cài đặt lại mật khẩu

Làm theo những bước sau để cài đặt lại mật khẩu của bạn trên bất kỳ iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy tính Mac nào. Bạn có thể nhờ thiết bị của bạn bè hoặc người thân trong gia đình để có độ tin tưởng. Nếu không được, bạn có thể đã không đăng nhập vào iCloud trên thiết bị đủ điều kiện hoặc được kích hoạt bảo mật hai lớp cho Apple ID.

Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch

 1. Vào Settings.
 2. Bấm vào [tên của bạn] > Password & Security > Change Password.
 3. Nếu bạn đã đăng nhập vào iCloud và đã kích hoạt mã, bạn sẽ được hướng dẫn nhập mã trên thiết bị.
 4. Làm theo các bước trên màn hình để cập nhật mật khẩu.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Apple ID

Trên Mac

Với macOS Catalina:

 1. Chọn logo Apple > System Preferences sau đó chọn Apple ID.
 2. Bấm vào Password & Security.
 3. Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu Apple ID, bấm vào Forgot Apple ID or password và làm theo những hướng dẫn trên màn hình.
 4. Bấm Change Password. Trước khi có thể cài đặt lại Apple ID, bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu dùng để mở khóa Mac.

Với macOS Mojave, High Sierra hoặc Sierra:

 1. Chọn menu Apple > System Preferences sau đó chọn iCloud.
 2. Chọn Account Details.
 3. Nếu được yêu cầu nhập Apple ID, bấm vào Forgot Apple ID và làm theo những hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể bỏ qua bước cuối cùng bên dưới.
 4. Chọn Security > Reset Password hoặc Change Password. Trước khi cài đặt lại mật khẩu Apple ID, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã mở khóa Mac.

Dùng số điện thoại, email hoặc khóa dự phòng

Trong một vài trường hợp, bạn có thể cài đặt lại mật khẩu bằng cách sử dụng một số điện thoại hoặc địa chỉ email tin cậy. Nếu sử dụng khóa dự phòng để bảo mật tài khoản, bạn có thể dùng nó luôn để cài đặt lại mật khẩu trên iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Trường hợp không có sẵn thiết bị riêng

Trong trường hợp không thể truy cập với bất kỳ thiết bị nào, bạn có thể cài đặt lại mật khẩu Apple ID trên các thiết bị Apple mượn của bạn bè hoặc người thân trong gia đình, sử dụng Apple Support hoặc bấm vào ứng dụng Find My iPhone.

Dùng ứng dụng Apple Support

Để cài đặt lại mật khẩu bằng cách này, thiết bị bạn sử dụng phải chạy iOS 12 trở lên và có tải mật khẩu Apple Support.

Mở ứng dụng Apple Support và làm theo các bước sau:

 1. Trong mục Topics, chọn Passwords & Security.
 2. Chọn Reset Apple ID password.
 3. Bấm Get Started, sau đó chọn A different Apple ID.
 4. Nhập Apple ID mà bạn cần cài lại mật khẩu.
 5. Chọn Next, làm theo các bước trên màn hình cho đến khi có xác nhận mật khẩu được đổi sửa đổi.

Dùng ứng dụng Find My iPhone

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng ứng dụng Find My iPhone để thay thế.

 1. Mở ứng dụng Find My iPhone.
 2. Khi màn hình đăng nhập xuất hiện, phần điền Apple ID phải trống. Nếu có tên người dùng khác, xóa nó đi.
 3. Bấm vào Forgot Apple ID or Password, sau đó làm theo các bước trên màn hình.
 4. Nếu không thấy màn hình đăng nhập thì chọn Sign Out. Sau khi đăng xuất thì phần Apple ID cũng phải trống. Sau đó chọn Forgot Apple ID or Password rồi làm theo các bước trên màn hình.

Trường hợp không thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu

Nếu bạn đã thử những bước trên và không thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu, có lẽ bạn đang không đăng nhập vào thiết bị đủ điều kiện hoặc có bảo mật hai lớp cho Apple ID.

Tài khoản có hoặc không có câu hỏi bảo mật

 1. Vào trang tài khoản Apple ID và bấm vào Forgot Apple ID or password.
 2. Nhập Apple ID.
 3. Lựa chọn tùy chọn để đặt lại mật khẩu, sau đó chọn Continue.
 4. Chọn cách để cài lại mật khẩu:
  • Nếu tài khoản có cài đặt câu hỏi bảo mật, bạn có thể chọn Answer security questions và làm theo các bước còn lại.
  • Để nhận được email, chọn Get an email.

Nếu được hỏi về khóa dự phòng, sử dụng các bước bảo mật hai lớp.

Sau khi cài lại mật khẩu, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại lần nữa với mật khẩu mới.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Apple ID

Với những tài khoản có bảo mật hai lớp

 1. Vào trang tài khoản của Apple ID và bấm Forgot Apple ID or password.
 2. Nhập Apple ID, tùy chọn phần để đặt lại mật khẩu, sau đó chọn Continue.
 3. Nhập khóa dự phòng cho bảo mật hai lớp.
 4. Chọn một thiết bị. Tổng đài sẽ gửi đến thiết bị của bạn mã xác nhận.
 5. Nhập mã xác nhận.
 6. Tạo mật khẩu mới, sau đó chọn Reset Password.

Sau khi đặt lại mật khẩu, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại lần nữa với mật khẩu mới.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Apple ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *